Das Power - Logo

Belgelerimiz

Das Power Jeneratör olarak mevzuatın uygun gördüğü tüm standartlara göre üretim yapmaktayız.

DAS POWER Daima Sizleri Düşünür!

Marka Tescil Belgesi - Das Power

Marka Tescil Belgesi - DAS POWER

Markanın korunması bir iş modelinin ya da ürünün geliştirilmesi aşamasından itibaren önemsenmesi gereken bir husustur. Sınai bir hak olan markanın korunması ise tescil ile mümkündür. İleri de olası marka ihlallerinde marka hakkının ileri sürülmesi, tecavüzün durdurulması, önlenmesi ve giderilmesinin talep edilmesi, tazminat talep edilmesi, marka hakkını ihlal eden kişiler hakkında ceza soruşturması başlatılmasının talep edilmesi, taklit ürünlere karşı markanın korunması, com.tr uzantılı domain alınması gibi pek çok hususta marka tescili önem arz etmektedir. Tescilsiz markalar için ise sadece haksız rekabete ilişkin olarak dar bir korumadan yararlanma mümkün olabilmektedir.


TSE Belgesi - Das Power

TSE Belgesi - DAS POWER

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.


TSE-HYB Belgesi - Das Power

TSE-HYB Belgesi - DAS POWER

Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet üreten sektörlerde işyerleri kurum veya kuruluşların verdigi hizmetlerin yeterliliginin ilgili Türk Standartına veya belirlenen kriterlere uygunlugunu onaylayan belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir.


CE Belgesi - Das Power

CE Belgesi

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.


ISO 9001:2015 - Das Power

ISO 9001:2015

ISO 9001 kuruluşların ölçeklerine, hizmet alanlarına bakılmaksızın tüm sektörler için uygulanabilen bir standarttır. Tüm dünyada en çok uygulanan ISO 9001 standardı 2015 yılında revize edilmiştir. ISO 9001:2015 versiyonundaki önemli değişikliklerden bir diğeri ise İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARI dır. Yeni versiyon paydaş (ilgili taraflar) tanımlama ve onların beklentilerini kavramaya kadar bir bağlam analizini de gerektirmektedir. Ürün ve hizmet sağlama yeterliliğini, yasal şartlara uyumunu göstermek ve müşteri memnuniyetini artırmak hedeflenmiştir.


ISO 14001:2015 - Das Power

ISO 14001:2015

Tüm dünyada en çok uygulanan standartlardan biri olan ISO 14001 standardı 2015 yılında revize edilmiştir. ISO 14001 Standardı, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni yüksek seviye yapısı Annex SL’e dayandırılmıştır. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır. Yeni standart yapısının yerleşmesi ile kuruluşlar çevre yönetim sistemlerini temel iş prosesleri ile birleştirmeyi ve üst yönetimin daha etkin rol oynamasına katkı sağlanmış olacaktır.


ISO 45001:2018 - Das Power

ISO 45001:2018

ISO 45001, ISO / PC 283 İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, proje komitesi tarafından geliştirilmiştir. MART 2018 Tarihinde yayınlanmıştır. ISO ANNEXSL gereksinimleri doğrultusunda diğer tüm yönetim sistemleri standardı gibi ISO 45001 Yüksek seviye Standart yapısına göre oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır. ISO 45001, ISO 14001 Çevre yönetim sistemi ve ISO 9001 Kalite yönetim sistemi yaklaşımlarını benimsemektedir. ISO 45001, dünyanın her yerinde ve tüm sektörlerinde risk-bazlı yaklaşım çalışmalarını kullanarak standardizasyon oluşturulmuştur.


Sanayi Sicil Belgesi - Das Power

Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 1.maddesine göre, göz önüne alınan sanayi işletmelerine ve sürekli olarak tamir işleriyle uğraşan işletmeler ile enerji üreten santraller yada büyük inşaat işleriyle uğraşan işletmelere verilen bir belgeye sanayi sicil belgesi denir. Bu kanunun 2.maddesine göre de, “Sanayi işletmesi, faaliyete geçtiği andan itibaren kapasite raporu çıktıktan sonra 2 ay içerisinde İL BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNE başvuru yaparak bu belgeyi alması gerekmektedir.

Dökümanlar

Müşteri Görüşleri

Yüzlerce mutlu müşterimiz var!


Das Power - Referans - Aselsan
Das Power - Referans - Arko
Das Power - Referans - Hakkari
Das Power - Referans - KayseRay
Das Power - Referans - Çubuk Belediyesi
Das Power - Referans - Asbelt
Das Power - Whatsapp